ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


ПРОТОКОЛ №1

ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ І РІВНЯ ПРИ

КЗ «ОХОЧЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

16 вересня 2020 р.

Присутні:

Голова комісії - Харченко Л.В.

Секретар комісії - Шалімова О.С.

Члени атестаційної комісії:

- Валеватенко В.М.

- Чорний О.О.;

- Чернобай Ю.П.

Порядок денний:

1. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.

2. Планування роботи атестаційної комісії.

1. СЛУХАЛИ: інформацію голови атестаційної комісії Харченко Л.В. про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.

Вирішили: розподілити функціональні обов’язки:

а) голови атестаційної комісії:

- видання наказів з питань атестації;

- проведення засідань атестаційної комісії;

- здійснення контролю за правильністю заповнення та оформлення документації.

б) заступника голови атестаційної комісії:

- виконання обов’язків голови комісії під час його відсутності.

в) секретаря атестаційної комісії:

- вести протоколи засідань комісії;

- вести роботу з документацією;

- приймати заяви педагогічних працівників;

- готувати проекти рішень комісії та наказів.

г) членів атестаційної комісії:

- брати участь в засіданнях комісії;

- відвідувати уроки, позакласні заходи вчителів, які атестуються;

- готувати свої пропозиції та зауваження до питань, які розглядаються комісією;

- проводити співбесіди з вчителями, які атестуються;

- виконувати доручення голови комісії.

2. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря комісії Шалімової О.С. про планування роботи атестаційної комісії.

Вирішили: план роботи атестаційної комісії на 2020/2021 навчальний рік погодити і подати голові атестаційної комісії на затвердження.

Голова комісії Л.В.Харченко

Секретар комісії О.С.Шалімова

Члени комісії В.М.Валеватенко

О.О.Чорний

Ю.П.Чернобай

Протокол №02

засідання атестаційної комісії І рівня при
КЗ «Охоченський ліцей Нововодолазької районної ради
Харківської області»

 

16 жовтня 2020 р.                                    Присутні:

       Голова комісії -    Харченко Л.В.

  Секретар комісії - Шалімова О.С.

  Члени атестаційної комісії:

                         - Валеватенко В.М.;

                         - Чорний О.О.;

                         - Чернобай Ю.П.

 

 

Порядок денний:

 

1.     Затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться у 2021 році.

2.     Затвердження графіка роботи атестаційної комісії.

3.     Затвердження графіка проведення атестації педпрацівників у 2021 році.

 

1. Слухали: голову атестаційної комісії Харченко Л.В. про список  педагогічних працівників , які підлягають черговій атестації у 2021 році.

Вирішили: затвердити список педагогічних працівників, які         атестуватимуться у 2021 році у складі:

-         Валеватенко Віри Миколаївни, вчителя початкових класів;

-         Тарасенко Інни Іванівни, вчителя початкових класів.

 

 

    2. Слухали: інформацію секретаря комісії Шалімової О.С. про графік   роботи атестаційної комісії.

Вирішили: графік роботи атестаційної комісії на 2020/2021 навчальний рік затвердити

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію секретаря комісії Шалімової О.С. про графік      проведення         атестації педпрацівників у 2021 році.

Вирішили: графік проведення атестації педпрацівників у 2021 році затвердити.

 

 

                   Голова комісії                                          Л.В.Харченко

                   Секретар комісії                                      О.С.Шалімова

                   Члени комісії                                            В.М.Валеватенко

          О.О.Чорний

          Ю.П.Чернобай