Планування методичної роботи

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ:

- створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників;

- організовує консультації з питань педагогіки, психології, фахової підготовки, методики викладання предметів;

- бере участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: педагогічних читань, виставок, творчих звітів, семінарів, конференцій;

- організовує наставництво, стажування молодих учителів;

- бере участь в атестації учителів;

- здійснює координацію діяльності з обласним інститутом післядипломної освіти;

- сприяє впровадженню в практику вчителів передового педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій;

- полегшує та модернізує роботу над науково – методичною проблемою ліцею, яка полягає у створенні умов для забезпечення якісної освіти шляхом підвищення майстерності вчителів, озброєння знаннями й засобами впровадження новітніх технологій, розвитку ініціативи та творчості.

- наповнює діяльність педагогічних працівників парадигмами, на яких базується сучасна освіта;

- сприяє участі педагогічних працівників у науково – методичній та експериментальній роботі.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

І. Організаційні:

- пропаганда рішень і вказівок органів управління освітою, керівництва закладу, рішень педради з питань навчання та виховання.

ІІ. Дидактично – методичні:

- надання допомоги методичним об’єднанням у розробці планів роботи на навчальний рік;

- надання допомогиу узагальненні досвіду методичної роботи

- підвищувати рівень мотивації вчителів і учнів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення.

- забезпечувати випереджувальне науково – методичне інформування членів педагогічного колективу та учнів.

- проводити аналіз професійних знань і умінь учителів у зв’язку зі змінами у завданнях та змісті освіти в Україні.

- координувати колективні форми і методи роботи та самоосвіту з метою підвищення педагогічної майстерності вчителів.

- розробляти систему заходів спрямованих на розвиток творчого потенціалу вчителів, впровадження досягнень перспективного педагогічного досвіду, інновацій та забезпечувати їх практичну реалізацію.

ІІІ. Інформаційні:

- забезпечення збору, зберігання й популяризації літератури з проблем педагогіки, психології, методики навчання і виховання.

ІV . Практичні:

- надання допомоги вчителям у підготовці й проведенні різних видів занять;

- забезпечення систематизованими методичними посібниками та зразками документації:

- організація консультацій досвідчених учителів.

V. Технологічні:

- рекомендації щодо методики застосування ТЗН;

- допомога вчителям у їх використанні;

- узагальнення й аналіз використання ТЗН на уроках.

Затверджую

Директор ліцею

________ Л.В.Харченко

П Л А Н Р О Б О Т И

МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/пЗміст роботиТермін проведенняВідповідальнийПримітка
1.Забезпечити режим функціонування і розвитку методичної роботи за допомогою різноманітних форм підвищення педагогічної компетентності.Протягом рокуАдміністрація ліцею
2.Здійснювати індивідуально – диференційований, особистісно -зорієнтований підхід до роботи з педкадрами.Протягом рокуАдміністрація ліцею
3.Видати наказ по ліцею про організацію методичної роботи.ВересеньАдміністрація ліцею
4.Створення умов для самостійної індивідуальної роботи педпрацівників: - забезпечення необхідною інформаційно-методичною літературою: а) періодичні видання; б) фонд бібліотеки; в) тематична підбірка матеріалів на допомогу вчителю; - організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предмету: а) консультації членами методичної ради ліцею; б) консультації досвідченими вчителями-предметниками ліцею, району; в) консультації методистами районного відділу освіти.Протягом року Протягом рокуАдміністрація ліцею Члени методичної ради ліцею
5.Охоплення вчителів – предметників представницькими масовими педагогічними заходами: - серпнева нарада вчителів району; - районні МО; - МО ліцею: а) МО класних керівників; б) МО вчителів початкових класів; в) МО вчителів гуманітарного циклу; г) МО вчителів математично – природничого циклу; д) творча група вчителів; - районні предметні семінари з усіх предметів; - педагогічні читання ліцею: -«Реалізація іноваційних форм і методів для налагодження комунікативних звязків та позитивного мікроклімату учнівського колективу» -«Урок як крок до формування компетентностей здобувачів освіти»; - шкільний та районний конкурс „Учитель року”.Серпень Протягом року Протягом року Лютий Березень Листопад ГруденьАдміністрація ліцею Керівники МО Члени методичної ради ліцею Члени методичної ради ліцею
6.Впровадження в практику роботи вчителів передового педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та новітніх освітніх технологій: - усне ознайомлення через оперативно-методичні наради; - розгляд на МО вчителів-предметників; - відповідна добірка матеріалів;Протягом рокуМетодична рада ліцею
7.Затвердити структуру: · традиційних форм роботи з учителями: - педагогічна рада; - методична радаліцею; - нарада при директорі; · колективних, групових форм роботи: - психолого-педагогічний семінар; - методичні оперативки; - групові консультації; - тижні педагогічної майстерності; - педагогічні читання; - педагогічні консиліуми; - методичні об’єднанняліцею; - творчі групи; - творчі звіти; · індивідуальних форм роботи: - індивідуальні консультації; - самоосвіта вчителя; - атестація педкадрів; - робота з молодими вчителями; - предметні олімпіади; - педагогічні виставки; - індивідуальна робота з учителями;ВересеньМетодична рада ліцею
8.Обговорити з учителями вимоги до освітніх програм, підручників, методичні рекомендації державних освітніх установ щодо вивчення предметів інваріантної і варіативної складових.До 31. 08Адміністрація ліцею Керівники МО
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ВЧИТЕЛІВ І ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
1.На базі методичного кабінету організувати проведення традиційних інноваційних форм методичної роботи.Протягом рокуЗаступник директора з НВР
2.Провести ліцейний та взяти участь у районному конкурсі „ Учитель року”.Листопад ГруденьЗаступник директора з НВР
3.Провести моніторинги знань з математики, фізики і контрольні роботи з мов.Протягом рокуМетодична рада ліцею
4.Організувати належну роботу з обдарованими та здібними дітьми; - скласти банк даних по таких дітях; - створити координаційну раду по роботі з обдарованими та здібними дітьми; - скласти план роботи з обдарованими дітьми; - здійснювати перевірку та результативність роботи з обдарованими та здібними дітьми.Вересень- травеньЗаступник директора з НВР

Затверджую

Директор ліцею

________ Л.В.Харченко

ГРАФІК

проведення співбесід з учителями

на 2021/ 2022 навчальний рік

№ з/пПитання для співбесід09101112010203040506
1Виконання навчальних програм. Календарне планування.++++
2Рівень навчальних досягнень учнів.+++
3Робота вчителя з підвищення якості знань, умінь і навичок учнів.++
4Підготовка до уроків.+++++++++
5Позакласна робота з предмета.++
6Виховна робота з класом.+++
7Підвищення педагогічної майстерності.++
8Упровадження інноваційних технологій.++
9Реалізація науково – методичної проблеми.++
10Робота із здібними учнями.++
11Самоосвіта вчителя.++
12Предметні тижні.+++
13Наставництво і стажування молодого вчителя.+++
14Робота методичних об’єднань.+++
15Державна підсумкова атестація.++

Затверджую

Директор ліцею

________ Л.В.Харченко

ПЛАН – РОЗКЛАД

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

№ ппЗаходи0809101112010203040506
1Засідання педагогічної ради.+++++
2Засідання науково – методичної ради.+++++
3Психолого – педагогічний семінар++++
4Педагогічні читання++
5Атестація педкадрів. Засідання атестаційної комісії++++
6Науково – практична конференція+
7Конкурс «Учитель року»+
8Робота з молодими вчителями+++++
9Робота творчої групи++++
10Інструктивно – методичні наради+++++++++++
11Оперативно – методичні наради+++++++++++
12Тиждень педагогічної творчості