Підготовка учнів до олімпіад, турнірів, МАН

Комунальний заклад

"ОХОЧЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

Нововодолазької районної ради

Харківської області"

НАКАЗ

05.09.2020 №

Про організацію роботи

з обдарованими дітьми

у 2020/2021 навчальному році

З метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення здобувачів освіти, залучення обдарованої молоді до науково- дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей та їх наставників, н а к а з у ю:

1. Затвердити план роботи ліцею із здібними та обдарованими учнями на 2020/2021 навчальний рік. (додається)

2. ВО заступника директора з навчально-виховної роботи Шалімовій О.С.:

2.1. При організації учнівських команд для участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І та ІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-слухачів Харківського територіального відділення МАН України коригувати участь кожного з учнів не більш як у 2-3 олімпіадах, конкурсах з метою запобігання перевантаження та збереження їх фізичного і психічного здоров’я.

Протягом навчального року

2.2. Узагальнити матеріали щодо роботи з обдарованими та здібними учнями та підготувати проект наказу

До 20 травня 2021 року

3. Керівникам методичних об'єднань ліцею:

3.1. Поліпшити методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю, упроваджувати нові інноваційні технології навчання та виховання талановитих учнів.

Постійно

3.2. Працювати над піднесенням статусу обдарованих учнів та їх наставників, над оновленням змісту, форм та методів з обдарованими учнями.

Протягом навчального року

3.3. Забезпечити оприлюднення результатів і творчих звітів учителів та учнів–переможців олімпіад, конкурсів, турнірів та змагань.

Протягом навчального року

3.4. Провести моніторингові дослідження щодо роботи з обдарованими й талановитими учнями.

Протягом навчального року

4. Учителям ліцею у своїй практичній роботі постійно:

4.1. Продовжувати пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здобутків обдарованих учнів в усіх сферах життя.

4.2. Залучати обдарованих та талановитих учнів ліцею до науково- дослідницької, експериментальної творчої діяльності, зокрема МАН.

4.3. Продовжувати формування системи виявлення, навчання й підтримки обдарованої молоді, її соціального захисту, популяризувати здобутки талановитих учнів ліцею.

4.4.Використовувати додаткові, індивідуальні заняття для щотижневої роботи із здібними та обдарованими учнями щодо підготовки їх до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах.

Протягом навчального року

5. Інформацію про стан виконання даного наказу заслухати на нараді при директорові.

Травень 2021

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею Л.В.Харченко