Моніторинги

Моніторинг навчальних досягненнь здобувачів освіти
за 2019/2020 та 2020/2021 н.р.З 11 учнів 4 класу за підсумками року жоден учень не показав знання початкового рівня, на середньому –7 (63,6%), на достатньому - 3 (27,3%) та 1 учень на високому рівні (9,1%). Порівняно з результатами минулого семестру змін не відбулося.
З 77 учнів 5-11 класів 9 учнів (11,7%) закінчили семестр на початковому рівні, середній рівень знань – у 60 учнів (77,9%),   достатній – у 6 учнів (7,8%) та  високий – у 5 учнів (2,6%).

 
Моніторинг навчальних досягненнь здобувачів освіти 5-11 класів
за 2019/2020 та 2020/2021 н.р.
 
 
Порівняно з показниками минулого навчального року  зменшилася частка учнів на високому (на 2,4%), достатньому (на 5,2%)  та середньому рівнях (на 3,1%) при збільшенні на початковому (на 11,7%) рівні.
Так,  у 10 та 6 класах частка таких учнів склала  100%, у 5 класі – 88%, в 11 класі - 80%, у 7 класі – 75%,у 9 класі – 66,6%. Бали достатнього рівня мають лише учні  9 (6,7%) та  8 класів –  14,3%. Зовсім не мають показників достатнього рівня здобувачі освіти 5, 6, 7, 10, 11 класів. Досягнення високого рівня мають лише 5 учнів. Ця частка складає 2,6%.
Високою є частка учнів початкових класів, які навчаються на середньому рівні з англійської мови – 63,6%, з української мови,  російської мови – по 45,5%. Дещо менше цей показник з математики, з літературного читання (російського та українського) – по 36,4%, з природознавства  – 27,3%. Проте найнижчою вона є на високому рівні з української мови, російської мови, з англійської мови та природознавства – 9%. Найвищий показник високого рівня з літературного читання (російського та українського)   – 36,4%.Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти початкових класів з базових предметів за 2019/2020 та 2020/2021 н.р.
 
Порівняно з результатами минулого навчального року зменшився показник високого рівня з української та англійської мови на 7%, і природознавства – на 15%. Проте зріс показник високого рівня з математики – на 2,1%. Збільшився відсоток успішності достатнього рівня та  зменшення показників середнього рівня  з усіх предметів.
Аналіз стану викладання навчальних предметів в 5-11 класах свідчить, що на початковому рівні закінчили семестр 14,6% здобувачів освіти 7-9 класів з геометрії та алгебри, з алгебри і початків аналізу в 10-11 класах – 12,5%, учні 8-11 класів – з фізики (6,1%), з Харківщинознавства – 3,4%.
На середньому рівні  більшість учнів закінчила семестр з математики –  85,7%, математики (алгебра і початки аналізу) – 87,5%, іноземної мови (англійської) (80,5%), з української мови (76,6%), з геометрії -  68,3%, з фізики – 67,3%, алгебри – 65,8%, з біології – 65%, з історії України (63,6%), хімії – 63,3%, з російської мови – 62,3%, з всесвітньої історії (61,6%), природознавства – 58%, з української літератури – 58,4%.
Найвищі показники достатнього рівня з базових предметів серед учнів 5-11 класів є з технологій – 87,5%,  астрономії – 80%,   Захисту України – 75%, громадянської освіти – 66,6%, зарубіжної літератури – 51,9%.

 
Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти  5-11 класів з базових предметів за 2019/2020 та 2020/2021 н.р.
 
 
З усіх навчальних предметів є учні 5-11 класів, що закінчили семестр на високому рівні, хоча їх частка залишається незначною з фізики (6,2%),  математики – 7,2%, алгебри та геометрії – 7,4%, російської та іноземної мови (англійської) – 7,8%, біології – 8,3%. Дещо вищими є показники із  всесвітньої історії – 10,1%,  хімії – 10,2%, української мови та історії України – 10,5%, української та зарубіжної літератури – 11,7%, технологій – 12,5%, географії – 12,7%, природознавства – 18%, астрономії та правознавства – 20%, Харківщинознавства – 20,7%, основ здоров’я – 21,7%, Захисту України – 25%.
            Залишається ще низьким  рівень навчальних досягнень учнів з окремих предметів. У 7 класі 16,7% учнів мають показники початкового рівня з фізики. Учні 8 класу мають знання початкового рівня з алгебри та геометрії – 21,4%, фізики та Харківщинознавства – по 7,2%. В 9 класі показник початкового рівня з алгебри та геометрії– 20%. В 11 класі бали початкового рівня мають 20% учнів з математики (алгебра та початки аналізу).