Наказ про організацію методичної роботи

Комунальний заклад "Охоченський ліцей

Нововодолазької районної ради

Харківської області"

НАКАЗ

03.09.2020 №

Про організацію методичної роботи в ліцеї

в 2020/2021 навчальному році

На підставі Закону України “Про освіту”, «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти в ХХ1 столітті, Статутом закладу, положення про методичну роботу з кадрами в установах освіти України та Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти, затверджених МОН України від 03.07.2002р. за № 1/9-318, з метою розвитку освіти, підвищення ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, вдосконалення професійної майстерності та розвитку творчої актив­ності педагогів, упровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій на основі діагностування педагогічної майстер­ності, у відповідності з Положенням про методичний кабінет та з метою здійснення безпосереднього підвищення післядипломної освіти педагогічних кадрів в умовах забезпечення якості змісту освіти н а к а з у ю:

1. У 2020/2021 навчальному році продовжити роботу над науково - методичною проблемою «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи» (другий рік).

2. Безпосереднє керівництво методичною роботою покласти на методичну раду закладу.

До складу методичної ради включити:

Харченко Л.В. -голова ради ;

Шалімову О.С., Тарасенко І.І., Валеватенко В.М., Ісаєву Н.І., Чужикову Л.І.

3. Методичну роботу проводити на базі методичного кабінету ліцею.

Завідувачем методичного кабінету призначити Шалімову О.С. – в.о. заступника директора з навчально-виховної роботи.

4. Методичну роботу у 2020/2021 навчальному році організувати за такими формами:

4.1. Колективні форми роботи

- методичні об’єднання;

- семінар з проблеми ліцею;

- творча група;

-педагогічна виставка;

-конкурси «Учитель року-2021» та «Класний керівник -2021»;

-методичні оперативні наради;

-науково-теоретична конференція.

Індивідуальні форми роботи:

- консультації;

- взаємовідвідування уроків і позакласних заходів;

- самоосвіта;

- наставництво.

4.2.Затвердити методичні об’єднання закладу:

- вчителів початкових класів (керівник Тарасенко І.І.)

- вчителів гуманітарного циклу (керівник Ісаєва Н.І.)

- вчителів природничо-математичного циклу (керівник Чужикова Л.І.);

- класних керівників (керівник Мхітарян Г.І.).

5. Створити та забезпечити роботу творчої групи з проблеми «Дотримання наступності в навчання здобувачів освіти 4 та 5 класів як важлива передумова успішності учнів основної школи».

(керівник Фірсова Ю.В.)

6. Керівникам методичних об’єднань та творчої групи до 14 вересня 2020 року завершити планування роботи методичних об’єднань та творчої групи на навчальний рік.

7. В. о. заступника директора з навчально-виховної роботи:

7.1. Протягом вересня 2020 року визначити з кожним вчителем за його згодою зміст і форми роботи над проблемою навчального закладу.

7.2. Організувати методичну роботу з вчителями, які проходять чергову атестацію, та визначити форми творчих звітів для вчителів, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії.

7.3. До 14 вересня 2020 року скласти графік проведення відкритих уроків.

7.4. До 12 вересня 2020 року подати на погодження директору ліцею план роботи методичного кабінету.

7.5. З метою забезпечення виконання методичної проблеми закладу, оволодіння вчителями інноваційними технологіями забезпечити роботу семінару «Модель ефективного сучасного уроку».

7.6. План роботи семінару погодити з методичною радою ліцею до 10 вересня 2020 року.

7.7. До 14 вересня 2020 року підготувати необхідні документи для забезпечення наставництва молодих спеціалістів: Сіліванової Г.Г., Фірсової Ю.В.

8. Заступнику директора з виховної роботи Долженко О.М. разом з радою закладу визначитися щодо вивчення досвіду роботи одного з класних керівників закладу.

9. Створити умови для проходження у 2020/2021 навчальному році курсової перепідготовки вчителів ліцею.

Директор ліцею Л.В.Харченко